was alles maar van papier

Weissenbach Sneek

Meer dan vrijwel elk ander materiaal voldoen houtproducten aan de criteria van een circulaire bio-economische grondstof. Hout is organisch en bij herkomst uit duurzaam beheerde bossen voortdurend hernieuwbaar. Dat maakt deze grondstof uniek in vergelijking met conventionele productie- en bouwmaterialen.

Het Europese bosareaal is de afgelopen kwart eeuw met 5% toegenomen in een tempo van 700.000 ha per jaar, zo staat te lezen in het in 2015 gepubliceerde rapport Staat van de Europese Bossen. Deze toename wordt bereikt doordat de jaarlijkse bijgroei in de bossen het jaarlijkse oogst volume overstijgt. Ook groeit het totale bosareaal doordat meer en meer overtollige landbouwgrond en braakliggende stads- en industrieterrein tot bos worden omgevormd.

 

Feiten op een rij

85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Europees bos groeit door duurzaam bosbeheer, tussen 2005 en 2015 met de omvang van Nederland, 1500 voetbalvelden bos erbij, elke dag weer.

84% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt gerecycled (2017).

Het Europese recyclingpercentage papier en karton bedroeg 72 % in 2016.

 

Conclusie

 

Voor productie van papier is cellulose nodig, wordt gehaald uit het restafval van contructie hout, denk aan takken, afkeur e.d. De Europeesche papierfabrieken staan voor het merendeel in Zweden en voldoen aan zeer strenge milieueisen en certificeringen gecombineerd met een minimum aan logistiek.

Weissenbach in Sneek zet creatieve en productieve kracht in om jouw plan te verwezenlijken. Want samen betrokken zijn bij de uitdaging om jouw idee te laten groeien geeft antwoorden.