Sint martens tempel

 

De jongste ver(nieuw)bouw en renovatie van de martinikerk

 

Het is een lange weg geweest, vol eisen, wensen, plannen, overleg en procedures. In een goede samenwerking met Architectenbureau Kijlstra & Brouwer werden de functies van drie kerkgebouwen samengebracht in één gebouw, dat al een rijk verleden kende en in de toekomst verbindend en dienend zou moeten kunnen functioneren. Niet alleen voor de kerkelijke gemeente,
maar ook voor de stad.

Het verheugt ons dat de werkgroep ‘Historie’ veel oude en nieuwe gegevens in een nieuw boek over de geschiedenis van de Martinikerk heeft samengebracht.

Wij wensen u veel leesplezier: kijk, lees, geniet!


Geschiedenisverhalen laten vaak alleen de grote namen zien, deze worden op een podium gezet en hun naam wordt verbonden aan overwinningen en andere grote successen, maar hadden zij deze ook behaald zonder hun onderdanen? We lezen de prachtigste verhalen, maar hierbij wordt vaak voorbij gegaan aan het gewone volk. Hoe zag hun leven er uit, en wat waren de winsten of voordelen voor hun, wat moesten ze doorstaan voor datgene wat voor de uitgelichte persoon de overwinning of het succes bracht. Kortom een kapitein kan nog zo’n groot en machtig schip hebben, maar zonder goede bemanning is het een waardeloos drijvend ding.

 

Over de Martinikerk zijn in de loop der tijd publicaties verschenen, die soms het gebouw als geheel, een andere keer een bouwkundig of kunsthistorisch aspect ervan nader beschouwden. De trotse beschrijving van Eelco Napjus in 1772 en de diepgaande studie van Bernhard van Haersma Buma in 1983 hebben ons voorzien van veel kennis en inzicht omtrent de historie van de kerk. Bouwkundige ingrepen of interessante vondsten zijn vaak de aanleiding geweest tot verdere publicaties, zoals over het archeologisch onderzoek in 1975 of de restauratie van 1992-1994.

Voor dit boek heeft de renovatie en uitbreiding van de kerk, zoals die in de jaren 2021-2023 is ondernomen, aanleiding gegeven om opnieuw de Martinikerk en zijn geschiedenis te beschrijven. Met behoud van zijn wezen heeft de kerk toch aanzienlijke veranderingen ondergaan.

Zo wordt in dit boek uitvoerig ingegaan op de in zicht gekomen zerken in koor en zuidbeuk, de ramen van de Oosterkerk die nu de Martinikerk sieren en de wapenborden die weer één geheel vormen met de vroedschapsbank. Ook bouwkundige en historische details die tot nu toe onderbelicht bleven worden naar voren gehaald.

Aanvankelijk was het de bedoeling om met het oog op de openstelling van de kerk een folder te maken die de bezoeker aan de hand zou nemen om zelf de kerk te ontdekken. Deze opzet is gebleven; het boek maakt zowel buitenom als binnendoor een rondleiding vanaf de ingang op het Oud Kerkhof. Maar de folder is intussen wel een boek geworden, omdat er zoveel te vertellen valt over deze oude gehavende kerk die zo nauw verbonden is met Sneek en zijn bewoners.

Het boek is nu te verkrijgen. Voor € 19,95 is het te koop in de Martinikerk tijdens de openstelling. Donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Vanaf 18 juni is de kerk ook open op dinsdag- en woensdagmiddag. Er is geen pinapparaat aanwezig.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen om een boek te kopen, dan kun je mailen naar vriendenvandemartini@gmail.com dan maken ze een passende afspraak.

 

Weissenbach in Sneek zet creatieve en productieve kracht in om jouw plan te verwezenlijken. Want samen betrokken zijn bij de uitdaging om jouw idee te laten groeien geeft antwoorden.