Grote Pier

Heruitgave Grote Pier van Kimswerd

Peter van Egmond –

Sneek, su het ut weest

Op 11 april 1972 geboren te Sneek, een rasechte Sneker die zich enorm interesseert in de lokale historie. Met de website ‘’Sneek, su het ut weest!’’ en mijn maandelijkse columns in een lokale krant wil ik de Sneker historie zoveel mogelijk delen met iedereen die zich er maar voor interesseert.Geschiedenisverhalen laten vaak alleen de grote namen zien, deze worden op een podium gezet en hun naam wordt verbonden aan overwinningen en andere grote successen, maar hadden zij deze ook behaald zonder hun onderdanen? We lezen de prachtigste verhalen, maar hierbij wordt vaak voorbij gegaan aan het gewone volk. Hoe zag hun leven er uit, en wat waren de winsten of voordelen voor hun, wat moesten ze doorstaan voor datgene wat voor de uitgelichte persoon de overwinning of het succes bracht. Kortom een kapitein kan nog zo’n groot en machtig schip hebben, maar zonder goede bemanning is het een waardeloos drijvend ding.

 

Heruitgave boek: Grote Pier van Kimswerd

Samen met uitgeverij Weissenbach heeft Peter van Egmond de heruitgave gemaakt van het in 1970 gepubliceerde boek ‘’Grote Pier van Kimswerd’’ geschreven door  . In dit boek worden alle oude geschriften en verhalen over Grote Pier tegen het licht gehouden, en zien we een groot aantal tegenstrijdigheden naar boven komen.

is Grote pier gestorven in Sneek?

Is Grote Pier wel in Sneek gestorven of toch in het Duitse Emden, want Sneek was in 1520 niet echt veilig voor Grote Pier en zou hier niet, zoals geschreven wordt, een rustig leven kunnen leiden tot zijn dood. Laten we ook vooral niet denken dat Grote Pier gestorven is in het huidige pand Grootzand 12, want Sneek bezit geen woon-winkelpanden van 500 jaar oud, zelfs de huidige Waterpoort is jonger.
Wel zouden we kunnen zeggen dat hij ongeveer op deze plek gestorven is. Omstreeks 1899 zouden er tijdens een verbouwing van dit pand urnen zijn gevonden waarin munten waren verborgen, echter zijn die gelijk na de vondst spoorloos verdwenen en de urnen stukgeslagen, was deze vondst echt gedaan, of zou het een spannende verzonnen anekdote zijn, we weten het niet.
Dhr. Obbema welke decennia lang in het pand heeft gezeten, liet een onderzoek instellen door een bevriende magnetiseur en wichelroedeloper, deze concludeerde dat Pier wel gewoond had op deze plek maar er niet zou zijn gestorven, volgens hem zou hij in zijn laatste maanden verbleven hebben in een woning die destijds op de plek zou hebben gestaan waar nu de sacristie van de Martinikerk staat.
Een vreemd gegeven dat we nu twee adressen hebben waar Pier zou zijn gestorven. Of dit allemaal op waarheid berust is niet te achterhalen, en wat de reden voor Pier zou zijn om zo dicht bij een kerk zijn laatste tijd te slijten is ook bijna niet voor te stellen, had hij last van zijn geweten en wou hij in die laatste maanden nog enkele zieltjes winnen om met enigszins opgeheven hoofd door de hemelpoort te kunnen? Zijn graf welke zich in de Martinikerk zou bevinden is nooit gevonden en ook dit maakt het verhaal rondom Pier zijn dood in Sneek mysterieus, want als er bij een onderzoek wel normale menselijke resten aan het licht komen, zouden de botten van zo’n groot man toch zeker zijn opgevallen! Er zijn immers aanwijzingen waar het graf zich zou moeten bevinden. Een ander vreemd geschrift is dat men het er over heeft dat wanneer men een beetje as van Pier zou vermengen met zeewater en dit zou drinken, men de kracht en bescherming (op zee) van Grote Pier zou krijgen.

Het Zwaard van Grote Pier

Is het zwaard van Grote Pier wat we in het Fries museum kunnen aanschouwen ook echt van hem geweest, of is het een zwaard wat van ieder ander had kunnen zijn, er zijn immers meer van dit soort zwaarden bekend. De helm welke gelinkt wordt aan Grote Pier zou ook net zo goed aan de schutterij kunnen hebben behoord. Was hij een vrijheidsstrijder of waren zijn daden belust op wraak, want totdat zijn boerderij platgebrand werd en hij alles kwijtraakte was hij een gewoon man die zijn land bewerkte en een relatief normaal leven leidde. Hoe dan ook veel onopgeloste zaken omtrent de Friese volksheld en we zullen waarschijnlijk nooit het echte verhaal van Grote Pier kunnen achterhalen en alle beweringen kunnen bewijzen, maar dat Grote Pier geleefd heeft en een legende is staat onontkoombaar vast.

J.J. Kalma

Alle credits voor de teksten in dit boek blijven toekomen aan Dhr Kalma en we hopen dat met deze heruitgave het verhaal van Grote Pier voort blijft bestaan, zoals zich dat nu in 2020 al precies 500 jaar doet, al dan niet met feiten of fabels.

 
 
Aangevuld met kaarten uit die tijd, achtergrond informatie en extra verbeelding is deze heruitgave een naslagwerk geworden met een eigentijdse look, waarmee het leven in de 16e eeuw ervaren wordt alsof het gisteren was.

Weissenbach in Sneek zet creatieve en productieve kracht in om jouw plan te verwezenlijken. Want samen betrokken zijn bij de uitdaging om jouw idee te laten groeien geeft antwoorden.