was alles maar van papier

Weissenbach Sneek

Scholieren die vaker gedrukte boeken lezen, presteren beter bij het lezen, besteden meer tijd aan lezen en lezen meer met plezier dan studenten die meer lezen vanaf digitale apparaten. Het vaker lezen van digitale teksten laat zelfs een ‘negatieve associatie met leesprestaties’ zien. Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen van een nieuw OESO / PISA-rapport: 21st Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World.

In een boeiend rapport dat deze week werd gepubliceerd, bevestigt PISA, het programma voor internationale studentenbeoordeling van de OESO, dat 15-jarige scholieren beter presteren als ze lezen van gedrukt materiaal in plaats van digitale apparaten. Dit onderzoek is een duidelijk signaal naar ouders en onderwijsaanbieders dat er meer moet worden gedaan om het lezen in print veilig te stellen voor de toekomst van het onderwijs.

Alarmerend

Volgens het OESO / PISA-rapport leest in totaal ongeveer een derde van de studenten zelden of nooit boeken. Waar een derde boeken vaker op papier leest, leest 15% vaker op digitale apparaten en leest 13% even vaak op papier en digitaal. Deze cijfers zijn alarmerend. Hoewel het positief is dat gedrukte boeken het geprefereerde medium blijven om te lezen, leest tweederde van de studenten niet genoeg – of genoeg in druk – om de beste kans te krijgen om sterke geletterdheid te ontwikkelen.

Drukwerk het beste

Dit heeft verstrekkende gevolgen. Het ontwikkelen van sterke alfabetiseringsvaardigheden is cruciaal in onze met kennis verzadigde digitale samenlevingen. Jongeren moeten de beste tools krijgen om autonoom door digitale omgevingen te navigeren en het lawaai van ‘nepnieuws’ en desinformatie te doorbreken. Het is bewezen dat drukwerk het beste hulpmiddel om te lezen is.

Al eerdere onderzoeken

De OESO is niet de eerste die dergelijke duidelijke bevindingen publiceert. Intergraf (de koepel van grafische brancheverenigingen in Europa) promoot al lang de resultaten van het COST Action E-READ Initiative, een grootschalig onderzoek inclusief metastudie, waaruit in 2018 bleek dat het lezen van gedrukte materialen beter is voor de onderwijsresultaten van jongeren als het gaat om begrip, concentratie en kritisch denken en diepgaand lezen.

Gedrukt lesmateriaal promoten

Het staat vast dat print het beste hulpmiddel is om de nodige leesvaardigheid te ontwikkelen om te gedijen in onze digitale wereld,’ meldt Intergraf. ‘We dringen er bij onderwijsprofessionals in heel Europa op aan om het advies van dit OESO / PISA-rapport (en ander onderzoek) ter harte te nemen door gedrukt leesmateriaal actief te promoten op scholen.’

Bron: Printmatters

Weissenbach in Sneek zet creatieve en productieve kracht in om jouw plan te verwezenlijken. Want samen betrokken zijn bij de uitdaging om jouw idee te laten groeien geeft antwoorden.